NAJHU!

”Generellt uttryck för intryck av negativ eller positiv form, utropas med fördel direkt efter”
(Tony Breiler den 8 november 2020, en viktig dag)